U kabinetu gradonačelnika Trebinja održan je sastanak upravnog odbora Fondacije Rista i Trifuna Petrovića.
Ideja i namjera fondacije Rista i Trifuna Petrovića je da se Osnovna škola u Zgonjevu pretvori u istraživačku stanicu sa najsavremenijom opremom. Planirano je izdvojiti nekoliko oblasti i programa koji bi vodili eminentni stručnjaci a najtalentovaniji učenici bi bili polaznici.


Dva brata, Risto i Trifun svoju imovinu u Beogradu zavještanjem su ostavili Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ iz Zgonjeva. Ova Osnovna škola sa radom je prestala 1980. godine pa je na osnovu toga pravni nasljednik postala JU Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Trebinje.
Zavještane nekretnine su dugi niz godina donosile prihod od rente, od koje je bilo predviđeno da se škola obnavlja učilima i knjigama, za bolje održavanje škole kao i stipendiranje nadarenih učenika, posebno učenika iz Zgonjeva.
Republika Srbija i Grad Beograd su posebnim zakonom o eksproprijaciji otkupili jednu od dvije parcele za potrebe realizacije projekta „Beograd na vodi“. Fondacija planira da drugu parcelu zamjeni za neku nekretninu u Beogradu i na taj način nastavi pomaganje rada Osnovne škole u Trebinju, kako je to i bilo predviđeno zavještanjem Petrovića.

Ova fondacija naišla je na odobravanje i veliku podršku gradonačelnika Luke Petrovića koji je svojevremeno bio i član Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“ i inicirao je revitalizaciju rada fonda. Gradonačelnik Luka Petrović pozvao je upravni odbor fondacije da naprave plan djelovanja u 2017. Godini, kako bi se kreirao plan utroška i elaborat o unapređenju obrazovnog sistema grada Trebinja u koje bi se uložila sredstva fonda.
„Želja svih je da ovaj projekat bude održiv i da ima razvojnu fazu, odnosno da se rad Istraživačke stanice iz godine u godinu unapređuje a to se može samo ostvariti ako budemo svi uključeni u ovaj projekat“, zaključio je gradonačelnik Petrović.
Grad Trebinje