Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović prošlog mjeseca je novčano kaznio, ali i nagradio sa 10 do 15 odsto plate ukupno petnaestak radnika gradske administracije za loše, odnosno dobre radne rezultate.


U Gradskoj administraciji Srni je potvrđeno da će se i ubuduće primjenjivati ova praksa, odnosno da će radnici koji savjesno i odgovorno budu radili biti adekvatno nagrađivani, dok će sankcije osjetiti oni koji ne budu odgovorili obavezama.
Petrović je nedavno, nakon sastanka sa direktorima javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Grad, istakao da je menadžment svake gradske ustanove dužan da do polugodišnjeg presjeka finansijskog poslovanja smanji planirane rashode za pet odsto, a istovremeno poveća prihode za isti procenat.
On je tada rekao da direktori gradskih ustanova koji ne budu odgovorili ovim obavezama neće moći da nastave svoj mandat.
"Cilj je i da se u 2018. godini povećaju plate, ali se to mora obezbijediti kroz rad svih odjeljenja u gradskoj administraciji i kroz rad u ustanovama i preduzećima Grada, gdje treba da se ostvaruju dodatni prihodi da bi i plate bile veće", naglasio je Petrović.
SRNA