Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović donio je odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći porodicama poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i nezaposlenim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske prve, druge i treće kategorije, koji imaju prebivalište u ovom gradu neprekidno tri godine.


Sredstva će biti obezbijeđena iz budžeta grada.
Iz Gradske uprave saopšteno je da se za troškove sahrane člana porodice poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske dodjeljuje jednokratna novčana pomoć od 400 KM.
Naknada troškova posjete groba poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske dodjeljuje se u visini povratne karte do mjesta gdje je borac sahranjen, jednom u toku kalendarske godine.
Jednom u toku kalendarske godine dodjeljuje se do 400 KM za naknadu troškova liječenja, odnosno plaćanje troškova prevoza u svrhu liječenja člana porodice poginulog borca, ratnih vojnih invalida /RVI/, čija mjesečna primanja ne prelaze 300 KM po članu porodičnog domaćinstva, te borca prve, druge i treće kategorije koji je nezaposlen.

U saopštenju se navodi da se zahtjev za novčanu pomoć dostavlja Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu Grada Trebinja putem Centra za usluge građanima.
Uz zahtjev treba podnijeti dokaz o prebivalištu, rješenje o statusu člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida, odnosno rješenje o statusu borca, izvod iz matične knjige umrlih /za umrlog člana porodice poginulog borca/, račun o visini troškova sahrane, putnu kartu za posjetu groba poginulog borca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
Ukoliko lice odlazi na liječenje, neophodno je da podnese putnu kartu na ime odlazaka na liječenje po uputnici nadležne zdravstvene ustanove, odnosno plaćanje troškova liječenja koje ne podliježe oslobađanju participacije, medicinsku dokumentaciju, kućnu listu, dokaz o nezaposlenosti člana porodičnog domaćinstva, odnosno potvrdu o visini primanja, račun o nabavci lijekova ne starijih od šest mjeseci.
SRNA