Cilj nove strategije razvoja lokalne samouprave jeste da opštine i gradovi budu odgovorni za lokalni razvoj i da jača međuopštinska saradnja putem, prije svega, javno-privatnog partnerstva, rekla je danas u Trebinju pomoćnik ministra uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Milanka Šopin.Šopinova je navela da se prema novoj strategiji daje mogućnost da razvijene opštine preuzimaju obaveze nadležnosti od onih lokalnih samouprava koje nemaju vlastitih kapaciteta za izvršavanje tih poslova.
"Želimo opštine i gradove koji će biti interesantni za domaće i strane investitore, želimo da jačamo povoljno poslovno okruženje, a veliki akcenat posvećen je i demografskoj politici", istakla je Šopinova na prvoj javnoj raspravi o Nacrtu strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj do 2021. godine.
Ona je izjavila da se ovim strateškim dokumentom predlažu i određene podsticajne mjere s ciljem pronatalitetne politike u Republici Srpskoj, kao i stvaranje uslova za bolju saradnju sa dijasporom, što je jedna od razvojnih šansi opština i gradova u Republici Srpskoj.
Šopinova je naglasila da je cilj transparentna i efikasna lokalna samouprava koja doprinosi uravnoteženom razvoju Republike Srpske.
Ona je izjavila da se ovim strateškim dokumentom predlažu i određene podsticajne mjere s ciljem pronatalitetne politike u Republici Srpskoj, kao i stvaranje uslova za bolju saradnju sa dijasporom, što je jedna od razvojnih šansi opština i gradova u Republici Srpskoj.
Šopinova je naglasila da je cilj transparentna i efikasna lokalna samouprava koja doprinosi uravnoteženom razvoju Republike Srpske.
SRNA