Grad Trebinje posebnom naknadom ubuduće će naplaćivati ustupanje puteva, objekata i druge infrastrukture u svom vlasništvu svim subjektima koje je koriste za polaganje distributivnih vodova i pružanje usluga.


Odlukom, koje je donesena na posljednjoj sjednici Skupštine grada, utvrđena je i visina naknade koja će se prema dužini i prečniku vodova obračunavati na godišnjem nivou.
Gradonačelnik Luka Petrović pojašnjava da je riječ o novoj naknadi kojom Grad Trebinje koristi pravo da naplati ustupanje svoje infrastrukture svima koji je koriste za svoju djelatnost, te dodaje da ova praksa nije nepoznata, jer istu naknadu već naplaćuje Grad Bijeljina.
„Znači, kad neko postavlja instalaciju preko Leotara ili Gljive nećemo mu naplatiti ništa. Ali kad je postavlja kroz našu infrastrukturu, kao što jer putna mreža, bilo da je makadam ili asfalt, gdje smo mi morali odobriti oštećenje naše infrastrukture i dati građivinsku dozvolu – logično je da ćemo im fakturisati postavljanje instalacija“, ističe Petrović.
Kako je pojasnio, odluka o naknadi obavezuje i „Vodovod“ da plaća korišćenje vodovodne i kanalizacione mreže, čiji je investitor i vlasnik Grad Trebinje.
Grad ulaže veliki novac u ovu mrežu, koja se po izgradnji ustupa na korišćenje „Vodovodu“ da bi građanima naplaćivao svoje usluge, pri čemu se novac ne vraća u gradsku kasu.
„Znači, nije normalno da se Grad Trebinje zadužuje za milione maraka, kao što je slučaj i u aktuelnom projektu Vodovod i kanalizacija Republike Srpske – i da nema nikakvih finansijskih efekata od tog sistema“, smatra Petrović dodajući da bi od „Vodovoda“ sa „približno 146.000 dužnih metara mreže“ po ovom osnovu i utvrđenoj visini naknade trebalo da bude naplaćeno nešto manje od 120.000 KM godišnje.
Koliko će gradska kasa ukupno godišnje ubirati po osnovu ove naknade biće poznato kada nadležno odjeljenje Gradske uprave u saradnji sa Republičkom geodetskom upravom završi mjerenja i obračun, po dužinu i prečniku, svih podzemnih instalacija koje su za telefoniju, kablovsku televiziju i slične usluge postavljeni ispod objekata gradske infrastrukture.
Dodatni prihod obezbijeđen po ovom osnovu, kako je rečeno, biće investiran u sanacije putne i ostale infrastrukture u Trebinju.
Radio Trebinje