Građani Bosne i Hercegovine u protekloj godini uštedjeli su još jednu milijardu maraka, pa njihovi ukupni depoziti na računima banaka sada iznose 12,3 milijardi KM.


Po podacima Centralne banke BiH, na kraju januara ove godine ukupni depoziti u Bosni i Hercegovini iznose 21,9 milijardi konvertibilnih maraka, što je za dvije milijarde KM više nego u istom periodu godinu ranije.


Dakle, najveće učešće u depozitima predstavlja štednja građana, koja čini gotovo 52 odsto ukupnih depozita. Ono što je interesantno jeste da štednja građana u BiH konstantno raste uprkos tome što kamate na štednju već duže vrijeme padaju. Prije nekoliko godina banke su se takmičile koja će ponuditi veću kamatu na štednju jer im je trebao novac, dok je sada situacija obrnuta. Kamate stalno padaju, a prinosi su minimalni, jer banke imaju viška novca.


Tako, recimo, prosječna kamata na štednju u konvertibilnim markama oročenu na period do dvije godine trenutno iznosi 1,29 odsto.


Radovan Bajić, direktor NLB banke Banjaluka, kaže da su kamatne stope na štednju samo odraz stanja na tržištu.


– Ni kamate na kredite nikada nisu bile niže. U državi su svi plasirani krediti pokriveni depozitima, pa banke nemaju razloga da se takmiče u prikupljanju novih depozita tako što bi plaćali visoke kamatne stope – objašnjava Bajić.


Dodaje i da banke u BiH na višak novca, odnosno depozita kod Centralne banke plaćaju negativnu kamatnu stopu, što je dodatni trošak bankarima.


– Na depozite imamo troškove nadzora, osiguranja, te plaćamo negativne kamatne stope kod banaka u inostranstvu za novac koji kod njih imamo zbog platnog prometa – navodi Bajić.


Zato su, kako kaže, gotovo kod svih banaka depoziti po viđenju bez prinosa.


On kaže da se u narednih nekoliko mjeseci, po prognozama analitičara, može očekivati mirovanje kamatnih stopa i na kredite i štednju, a nakon toga blagi rast.


Inače, građani Bosne i Hercegovine su svojevrsni povjerioci banaka jer kod njih imaju više depozita nego što su uzeli kredita, i to za tri milijarde konvertibilnih maraka. Ukupni krediti građanima u bankama u BiH na kraju januara iznose oko 9,3 milijardi KM. Do svjetske ekonomske krize ovaj odnos je išao u korist kredita, ali su nakon toga građani počeli sve više da štede, a manje da pozajmljuju kredite.


Izvor Srpska info