U Trebinju je u toku akcija čišćenja i uređenja zapuštenih površina u užoj i široj gradskoj zoni u kojoj učestvuju radnici više gradskih preduzeća.Direktor Komunalnog preduzeća Nedeljko Lambeta kaže da su danas čistili obalu rijeke Trebišnjice, na lokalitetu od bazena Bregovi do ribnjaka u Zasad polju.
On kaže da je riječ o velikoj površini koja je dugo bila zapuštena.
U ovoj akciji učestvuju radnici Komunalnog preduzeća, Teritorijalne vatrogasne jedinice, Civilne zaštite, Crvenog krsta, Šumskog gazdinstva i Hidroelektrana na Trebišnjici, čija mehanizacija odvozi kabasti i građevinski otpad na gradsku deponiju.
Iz nadležnih institucija pozivaju građane da budu savjesni i otpad odlažu na za to predviđena mjesta.
SRNA