Preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici, protekle sedmice počele su da uređuju dio korita rijeke Trebišnjice i riječnih krakova.


Ljudstvo i mehanizacija, dok traje remont postrojenja, angažovani su na više lokaliteta, kako bi u što kraćem roku uklonili rastinje.
Vegetacija je na pojedinim mjestima toliko bujna, da je usporila i protok vode. Plovilo plitkog gaza ne postoji, pa je moguć samo pristup ljudi.
Na Ćatovića kraku, dužine kilometar i po, pripadnici Civilne zaštite već su pokosili rastinje u dužini od oko tristo metara.
Milorad Ilić, direktor direkcije za upravljanje sistemom ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. pripadnik Civilne zaštite ZP Hidroelektrane na Trebišnjici, objašnjava da je voda duboka oko jedan metar te da se mora ručno raditi.
Zbog teških uslova, i uz osnovnu opremu, ekipe se smjenjuju dnevno.
Na mjestima gdje je dubina oko pola metra mogao bi bager kopati, ali ne bi bilo efekta. Vegetacija je zahtjevna, oštra i jaka, kaže Miodrag Batitnić, šef Službe Civilne zaštite ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d.


Slični radovi izvode se i na Pridvoračkom kraku, gdje su, na pojedinim mjestima, rastinje i otpad, blokirali vodozahvate sistema za navodnjavanje.
Radovima je ukupno obuhvaćeno oko pet kilometara riječnih korita.
- Ovo su radovi koji se izvode vlastitim ljudstvom i mehanizacijom i ovo je i naša odgovornost prema okruženju, istakao je Saša Vujić, direktor direkcije za upravljanje sistemom ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d.
Zbog intenzivnih radova, nanosi pokošenog rastinja, narednih dana, mogli bi povremeno da blokiraju protok vode i vodozahvate.
Iz Hidroelektrana na Trebišnjici očekuju i odziv mještana i vlasnika priobalnih imanja, kako bi uređenje korita krakova bilo što prije završeno.


RTRS